Deiseb a wrthodwyd We Call upon the Welsh Government to Our Status as a Nation of Sanctuary

In 2019, the Welsh Government declared that Wales would become the world's first 'Nation of Sanctuary', a plan endorsed by the UN.

We call upon the Welsh government to

1] Condemn the flights to Rwanda

2] Protect Wales as a Nation of Sanctuary in ensuring that asylum seekers are guaranteed safe passage to Wales to access services that are enshrined for asylum seekers in the Nation of Sanctuary- Refugee and Asylum Seeker Plan

3] Guarantee the sovereignty of the Nation of Sanctuary

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n gofyn i’r Senedd wneud rhywbeth na all ei wneud.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi