Deiseb Cyhoeddi canllawiau i bob ysgol er mwyn sicrhau y gall plant ddewis gwisgo trowsus byr hyd at y gliniau yn yr haf

Mae llawer o ysgolion, yn enwedig ysgolion uwchradd, yn gwahardd trowsus byr, sy’n gwneud myfyrwyr yn anghyffyrddus ac yn rhwystro cynnydd mewn gwersi.
Byddai ein cynnig i ganiatáu trowsus byr trwsiadus hyd at y gliniau yn gwneud i fyfyrwyr deimlo’n fwy cyffyrddus ym misoedd yr haf, heb y problemau preifatrwydd y mae ysgolion fel arfer yn cyfeirio atynt

Llofnodi’r ddeiseb hon

90 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon