Deiseb a wrthodwyd Ensure works on Maerdy Mountain are carried out after regular commuting hours

It is planned to close Mardy Mountain for essential works during the day. The work will start 4th July and end 4th September. The detour to get to Aberdare and beyond is a long and dangerous drive. Coupled with the fact that fuel has doubled in price over the the last 12 months and the Mountain was closed last Summer as well, residents of Maerdy are asking for another solution.

Rhagor o fanylion

Either carry out the work at night, only close the the Mountain after the morning commute is finished or compensate Maerdy residents who are affected.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Cyfrifoldeb Cyngor Rhondda Cynon Taf yw'r ffordd yma.
https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Newsroom/PressReleases/2022/June/SummerprogrammeofrepairstotheMaerdyMountainroute.aspx

Nid yw deisebau sy'n gofyn i'r Senedd ymyrryd ym mhenderfyniadau gweithredol neu weithredoedd awdurdodau lleol, gan gynnwys penderfyniadau cynllunio, yn dderbyniadwy.

Gallech ystyried cysylltu â’ch cyngor lleol neu’ch cynrychiolwyr lleol ynglŷn â’r mater hwn.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi