Deiseb Gwahardd gwerthu vapes untro

Mae eitemau tafladwy untro yn cael effaith fawr ar yr amgylchedd.
Mae vapes untro yn tueddu i ddefnyddio metelau prin yn eu batris yn ogystal â’u systemau rheoli electronig.
Mae’r eitemau hyn hefyd yn ychwanegu llawer o ran sbwriel pan fyddant yn cael eu taflu.

Llofnodi’r ddeiseb hon

12 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon