Deiseb Rhaid glanhau’r sbwriel ym Mae Caerdydd, yn enwedig y sbwriel yn y dŵr.

Yn Ysgol Gynradd Moorland, rydym ni wedi bod yn astudio Bae Caerdydd. Rydym ni’n teimlo bod gormod o sbwriel yn y dŵr ac o amgylch y Bae.

Rhagor o fanylion

Dylai Llywodraeth Cymru weithio gydag Awdurdod Harbwr Caerdydd i sicrhau ei fod yn cyflawni ei nod o “gynnal a gwella amgylchedd rhagorol, cynaliadwy”.

Llofnodi’r ddeiseb hon

75 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon