Deiseb a wrthodwyd Stop 20 Mph speed limit enforcement idea in all of Wales.

If they enforce a 20MPH limit in rural areas etc in all of Wales to get people off the roads, its a cruel joke. Not all people can use public transport or cycle its unfair and impractical. Think again.

Rhagor o fanylion

The Disabled and labourers can't stop driving. 20mph to get people off the roads, I read about this its a stupid and not thought out idea from Mark Drakford.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Cafodd deiseb debyg iawn ei hystyried gan y Pwyllgor yn gynharach eleni. Fodd bynnag, rwyf newydd gyhoeddi deiseb wahanol - "Cynnal pôl cyhoeddus ar leihau'r terfyn cyflymder rhagosodedig CYN iddo ddod i rym" - a allai fod o ddiddordeb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi