Deiseb Ailenwi ‘Wales’, gan ddefnyddio ei henw gwreiddiol, sef Cymru.

Enw a gafodd ei arosod ar Gymru yw ‘Wales’. Cymru oedd yr enw gwreiddiol.

Llofnodi’r ddeiseb hon

76 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon