Deiseb a wrthodwyd Reform the Welsh domestic football league system.

Welsh domestic football has been on a slant ever since it was officially formed in the 90's, we've seen a one-sided winner for
the majority of seasons in TNS, a team that isn't in Wales. Welsh football needs urgent attention, it is being priced out for local fans with ridiculous asking prices for such a low-tier quality of domestic football. We see our own European competition spots wasted, we play teams well above our threshold even in qualifying alone. Welsh football needs professionalism.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Rhywbeth ar gyfer Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi