Deiseb Dylid gwahardd rhoi pysgod aur yn wobrau mewn ffeiriau a charnifalau yng Nghymru

Mae pysgod aur yn anifeiliaid byw â’r gallu i deimlo ac fel unrhyw anifail anwes arall, mae angen gofalu amdanyn nhw a rhoi sylw i’w hanghenion ym y modd cywir. Peth creulon yw rhoi pysgodyn aur yn wobr i rywun nad yw'n barod i ofalu amdano.

Llofnodi’r ddeiseb hon

34 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon