Llofnodi’r ddeiseb

Cydnabod pwysigrwydd Cynorthwywyr Addysgu fel asedau pwysig i ysgolion drwy godi eu cyflog

Ni fyddwn yn cyhoeddi eich manylion personol mewn unrhyw le arall nac yn eu defnyddio ar gyfer unrhyw beth heblaw’r ddeiseb hon.