Deiseb Sicrhau bod darllen y Mabinogion yn orfodol mewn ysgolion cynradd/uwchradd.

Ni ddarllenais unrhyw lyfrau am Gymru neu o Gymru yn yr ysgol gynradd na’r ysgol uwchradd, ac rwy’n teimlo fy mod wedi colli allan ar lawer o wybodaeth am fytholeg fy ngwlad drwy beidio â dysgu am y testun hwn yn ystod gwersi Cymraeg a Saesneg. Fel un o destunau sylfaenol Cymru, credaf ei bod hi’n ddyletswydd arnom fel Cymry i wybod am y gwaith llenyddol hwn a’i werthfawrogi.

Rhagor o fanylion

Y llyfrau a astudiais yn yr ysgol uwchradd oedd Of Mice and Men, Heroes, The Mayor of Casterbridge ac A Streetcar Named Desire. Er fy mod yn gwerthfawrogi’r testunau hyn yn fawr, roeddwn i a nifer o fy nghyfoedion yn cwestiynu pam roeddem yn dysgu am destunau a themâu nad ydynt yn berthnasol i Gymru. Dyna pam rwy’n credu y dylem astudio’r Mabinogion.

Llofnodi’r ddeiseb hon

36 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon