Deiseb Dylid gwahardd polystyren

Nid yw polystyren yn bydradwy ac mae’n cynnwys cemegau niweidiol, ac mae hyn yn arwain at ei fod yn cael effaith negyddol ar yr amgylchedd ac ar fywyd gwyllt.

Nid yw'n hawdd ei ailgylchu, felly nid yw'n cael ei gasglu gyda deunyddiau a gaiff eu hailgylchu bob dydd. Mae'n fflamadwy iawn ac yn creu mwg gwenwynig sydd eto'n niweidiol i'r amgylchedd.

Polystyren yw un o'r prif fathau o sbwriel nad yw'n cael ei waredu'n gywir.

Llofnodi’r ddeiseb hon

24 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon