Deiseb Eithrio ffyrdd A a B yng Nghymru o’r cyfyngiad cyflymder cyffredinol arfaethedig o 20 mya

Bydd cyfyngiad cyflymder o 20 mya ar ffyrdd A a B yn dwysáu tagfeydd ac felly’n dwysáu llygredd. Bydd angen i gerbydau ddefnyddio geriau is hefyd i gydymffurfio â’r cyfyngiadau, gan ddwysáu tagfeydd ymhellach. Dylid eithrio ffyrdd A a B.

Llofnodi’r ddeiseb hon

88 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon