Deiseb Rhowch groesfan i gerddwyr ar yr A4042 wrth groesffordd Goytre Arms a lleihau’r terfyn cyflymder i 20mya

Er mwyn ei gwneud yn ddiogel i breswylwyr Penperllenni groesi’r A4042 yn Goytre Arms dylid rhoi croesfan i gerddwyr ac ehangu’r terfyn cyflymder 20mya sydd eisoes yn bodoli yn y pentref i gynnwys y rhan hon o’r A4042.

Llofnodi’r ddeiseb hon

386 llofnod

Dangos ar fap

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 250 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon