Deiseb a wrthodwyd Stop the merger of the Wales sevens team into teamGB

This is retrograde step for Welsh rugby and Welsh sport in general less representation will mean less interest in Wales plus the loss of Welsh soft power

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae Undeb Rygbi Cymru yn gorff annibynnol, ac felly nid oes gan Llywodraeth Cymru rol uniongyrchol yn ei penderfyniadau.

O ganlyniad nid yw'n bosibl i'r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn galw amdanynt.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi