Deiseb a wrthodwyd Bring your attention to the disgrace that is Cardiff Bus

Cardiff Bus is a disgrace and cannot call it's self a public Transport System

Rhagor o fanylion

On the 25 July up to 2 Sept 2022 Cardiff Bus in their infinite wisdom have decided to run a summer timetable, which means that the majority of services throughout Cardiff and the Vale are operating a Saturday service Monday through to Friday not taking in to account rush hour traffic. I am personally finding it increasingly difficult to get to my place of work at UHW on the 95 route (Barry to UHW) and home, I also know that other people who use the 95 route and other routes in Cardiff and the Vale are having the same difficulties. As my elected representatives in the Sennedd, who are always asking the public to use the Public Transport System would you please consider debating this for me and every other person that use Cardiff Bus, our supposed Public Transport System

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Cyngor Caerdydd sy'n berchen ar Bws Caerdydd.

Ni all deisebau i’r Senedd ymwneud â mater y mae gan awdurdod lleol gyfrifoldeb gweithredol drosto ac, felly, ni allwn dderbyn deiseb sy’n ymdrin â’r mater hwn.

Yn hytrach, gallech ystyried cysylltu â Chyngor Caerdydd neu’ch cynrychiolydd lleol i drafod y mater.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi