Deiseb a wrthodwyd Make Legal Aid available for complaints against Local Authorities are not upheld and when taken

Sometimes complaints against Local Authorities are not upheld and when taken to the Public Ombudsman they say you have a case but due to limited resources they are unable to investigate it. Personally this has happened to me a number of times including complaints of poor care for a vulnerable adult, mishandling of child protection procedures and housing related failures.

Rhagor o fanylion

In one instance i took the Local Authority to court and the judge was sympathetic to my case, but it needed to go to a higher court. However I didn't haver the funds to do this and this would the same for many citizens on low income. Had Legal Aid been available the Local Authority would have been more accountable to the valid complaint I had raised.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yn cadarnhau graddau pŵer y Senedd i wneud cyfreithiau newydd a diwygio cyfraith bresennol (a elwir hefyd yn gymhwysedd deddfwriaethol). Mae Atodlenni 7A and 7B o Ddeddf 2006 yn nodi’r materion sy’n gyfyngedig neu a gedwir yn ôl - h.y. meysydd lle y caiff Senedd y DU, nid Senedd Cymru, ddeddfu.

Mae paragraff 166 o Atodiad 7A Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yn nodi nad yw maes cymorth cyfreithiol wedi ei ddatganoli. O ganlyniad, nid yw’n bosibl i’r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn galw amdanynt.

Mae rhagor o wybodaeth am bwerau deddfwriaethol y Senedd i’w gweld yma:
https://senedd.cymru/sut-rydym-yn-gweithio/ein-rol/pwerau/

Mae’n bosibl y byddwch am gyflwyno deiseb i Senedd y DU, a gallwch wneud hynny drwy ddilyn y linc a ganlyn: https://petition.parliament.uk/

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi