Deiseb Deddfu i atal cwmnïau dŵr rhag achosi camdriniaeth amgylcheddol

Mae cwmnïau dŵr yn rhoi elw o flaen cyfrifoldebau cymdeithasol ac amgylcheddol. Rydym yn grŵp mawr o nofwyr dŵr oer, ac mae pob un ohonom wir yn mwynhau cyfeillgarwch ein sesiynau cymdeithasol yn ein hamgylchedd naturiol. Mae’r amgylchedd hwn wedi cael ei gam-drin gan fod carthion amrwd yn cael eu gollwng i’r môr, sy’n golygu na allwn ni na phobl eraill ar y traeth fynd i’r môr. Mae hyn yn annerbyniol ac yn anghynaliadwy. Mae’r ffaith bod hyn yn digwydd yn warthus ac mae’n drychinebus eu bod yn gwneud elw mor fawr.

Rhagor o fanylion

Mae cyfeiriadau tystiolaethol i’w gweld yn eang yn y cyfryngau.

Llofnodi’r ddeiseb hon

55 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon