Deiseb Dylai prynwyr tro cyntaf yng Nghymru gael eu heithrio rhag treth trafodiadau tir i fod yn gyson â chyfraith Lloegr

Fel prynwyr tro cyntaf, mae pawb yn gwybod pa mor anodd yw cynilo ar gyfer blaendal gyda phrisiau tai’n cynyddu fwyfwy. Rydym wedi ymlafnio i gynilo’r blaendal, wedi dod o hyd i’n cartref cyntaf, dim ond i wynebu £4,099.75 mewn treth trafodiadau tir. Yn Lloegr, mae prynwyr tro cyntaf wedi’u heithrio rhag gorfod talu hyn. Penderfynodd Cynulliad Cymru beidio â gwneud hynny. Gadewch i ni eithrio’r HOLL brynwyr tro cyntaf rhag gorfod talu’r dreth i’n helpu i ymuno â’r ysgol dai.

Llofnodi’r ddeiseb hon

9 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon