Llofnodi’r ddeiseb

Dylai prynwyr tro cyntaf yng Nghymru gael eu heithrio rhag treth trafodiadau tir i fod yn gyson â chyfraith Lloegr

Ni fyddwn yn cyhoeddi eich manylion personol mewn unrhyw le arall nac yn eu defnyddio ar gyfer unrhyw beth heblaw’r ddeiseb hon.