Deiseb Dylid newid y weithdrefn ddeisebau er mwyn sicrhau bod deisebau sy’n cael eu hystyried yn cael eu cefnogi yn bennaf gan bobl Cymru

Ym mis Chwefror 2022, crëwyd deiseb ar gyfer “ymchwiliad Llywodraeth Cymru i ymgyrch gweithredwyr hawliau traws ym Mhrifysgol Caerdydd". Wrth edrych ar y data daearyddol cysylltiedig, gwelwn fod 57 y cant o’r llofnodion a gasglwyd ar gyfer y ddeiseb hon wedi deillio o bobl yn Lloegr, a dim ond 27 y cant ohonynt o bobl sy’n byw yng Nghymru. Yn amlwg, ymgais gan amrywiaeth o grwpiau o’r tu allan i Gymru i gam-fanteisio ar y system yw’r achos hwn, ac nid yw wir yn fater sy’n peri pryder i bobl Cymru. Dylid cymryd camau i graffu ar ddeisebau o’r math hwn.

Rhagor o fanylion

Linc i ddata daearyddol yn ymwneud â’r gŵyn am weithredwyr hawliau traws ym Mhrifysgol Caerdydd – https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/245116/map?view=countries&count=signatures
Linc i dudalen ar wefan Mumsnet sy’n hyrwyddo'r ddeiseb ymhlith pobl y tu allan i Gymru - https://www.mumsnet.com/talk/petitions_noticeboard/4523787-Petition-in-support-of-investigation-into-scandal-at-Cardiff-University-Please-sign

Llofnodi’r ddeiseb hon

21 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon