Deiseb a wrthodwyd Ensure pupils are given enough study time to maximise school performance

Recently, Ysgol Friars (Bangor) has declined all requests of study leave in the morning. As a result, pupils are having to come to school every day at 9am despite not having lessons. A direct consequence of this new policy has led to many issues such as common room overflows, lack of discipline due to students being tired and a general lack of motivation within the year group. All of this happening while the school has vowed to give a look in to future life, being prepared for university.

Rhagor o fanylion

Study leave during the morning has always been approved in previous years. The sudden change in attitude from the school has led to a tsunami of discontent among pupils and parents. Many are furious at the inconvenience such policy brings as transport arrangements are now in jeopardy. Further more, many pupils are having to face the pressure of balancing much needed revision, sleep and school. The new policy is seriously affecting the balance

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n gofyn i’r Senedd wneud rhywbeth na all ei wneud.

Mater i’ch ysgol chi yw hwn, a gallech chi ystyried cysylltu â’r ysgol yn uniongyrchol neu’r cyngor ysgol, llywodraethwyr yr ysgol neu’ch cynghorydd lleol. O ganlyniad, nid yw’n bosibl i’r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn gofyn amdanynt.

Fodd bynnag, pe baech yn dymuno galw am newid polisi ledled Cymru gallech greu deiseb newydd. Gallwn roi arweiniad a chymorth a gellir cysylltu ar deisebau@senedd.cymru

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi