Deiseb a wrthodwyd Hold a referendum on the future of the “Prince of Wales”

The Senedd should hold a referendum on the use of the title “Prince of Wales” for the heir to the throne of the United Kingdom. It should be the people of Wales to decide if they would like a ceremonial prince, not at the discretion of the British monarch.

The title of Prince of Wales was used by native Welsh Princes until Llywelyn ein Llyw Olaf was murdered on the orders of King Edward I of England in 1282, and bestowed the title to his English heir, the future King Edward II.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi