Deiseb Cyflwyno “cyfnod meithrin” newydd yn seiliedig ar chwarae mewn Addysg ar gyfer holl blant 3-6 oed yng Nghymru

Llywodraeth Cymru i ystyried cyflwyno “cyfnod meithrin” newydd yn seiliedig ar chwarae mewn Addysg ar gyfer holl blant 3-6 oed a fyddai’n dod â system addysg Cymru yn unol â’r rhan fwyaf o wledydd mwyaf llwyddiannus yn academaidd yn Ewrop.

Rhagor o fanylion
Llofnodi’r ddeiseb hon

6 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon