Deiseb a wrthodwyd Changing Bute town street name in memory of Tony Paris

A petition to commentate my father Tony Parris and all those victims of miscarriage of justice in the South Wales Police area.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mater i Gyngor Caerdydd yw enwi ffyrdd yng Nghaerdydd.

Ni all deisebau i’r Senedd ymwneud â mater y mae gan awdurdod lleol gyfrifoldeb gweithredol drosto ac, felly, ni allwn dderbyn deiseb sy’n ymdrin â’r mater hwn.

Yn hytrach, gallech ystyried deisebu neu gysylltu â Chyngor Caerdydd neu’ch cynrychiolydd lleol i drafod y mater.

https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Eich-Cyngor/Democratiaeth/Pages/default.aspx

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi