Deiseb a gaewyd Dylai’r Senedd graffu ar y sgandal mesuryddion rhagdalu yng Nghymru

Rydym yn galw ar y Senedd i gynnal ymchwiliad i’r sgandal mesuryddion rhagdalu.
Dros y ddau fis diwethaf, mae tystiolaeth wedi dod i’r amlwg bod miloedd o bobl sydd wedi’u symud i fesuryddion rhagdalu heb y gwiriadau gofynnol o ran a ydynt yn agored i niwed.
Rydym ni yn Climate Cymru ac ymgyrchwyr eraill wedi bod yn datgelu’r sgandal hwn.

Rhagor o fanylion

Gweler lincs i straeon gan newyddiadurwyr ymgyrchu fel Dean Kirby yn y papur newydd o’r enw i.
- Forced installations of prepayment meters to stop as courts ordered to end issuing warrants (inews.co.uk)
- Prepayment meters must be removed for vulnerable families as compensation is not enough, Grant Schapps told (msn.com)
- i morning briefing: How the prepayment meter scandal was uncovered, and forced change (msn.com)
- Prepayment meters: Grant Schapps gives energy firms until Tuesday to consider compensation (inews.co.uk)
- Prepayment meter investigation - inews.co.uk

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

299 llofnod

Dangos ar fap

10,000

Cynhaliwyd dadl yn y Senedd ar y pwnc hwn

Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 1 Mai 2024

Gwyliwch y ddeiseb ‘Dylai’r Senedd graffu ar y sgandal mesuryddion rhagdalu yng Nghymru’ yn cael ei thrafod

Trafodwyd y ddeiseb gan y Senedd yn y Cyfarfod Llawn ar 1 Mai 2024.

Busnes arall y Senedd

Adroddiad y Pwyllgor

Cyhoeddodd y Pwyllgor Deisebau ei adroddiad - Gaeaf cynhesach P-06-1326 Dylai’r Senedd graffu ar y sgandal mesuryddion rhagdalu yng Nghymru ar 30 Tachwedd 2023: https://senedd.cymru/media/cq0adkxa/cr-ld16181-w.pdf.