Deiseb a gwblhawyd Dylid cynnal refferendwm yn gofyn am gymeradwyaeth y bobl i gynyddu nifer yr Aelodau o'r Senedd o 36

Er bod llawer yn ei chael hi’n anodd bwydo a chynhesu eu hunain, mae gwleidyddion ym Mae Caerdydd yn mynnu ein bod ni, y trethdalwyr, yn ariannu 36 o Aelodau o’r Senedd ychwanegol, drud, eu staff ychwanegol a'r hualau cysylltiedig â phŵer.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

942 llofnod

Dangos ar fap

10,000