Deiseb Dewch yn ôl â'r Ddeddf ‘hawl i brynu’

Bydd dod yn ôl â’r hawl i brynu yn helpu cynifer o deuluoedd i aros mewn cartref y maent yn ei garu ac yn gallu ei drosglwyddo ar hyd y cenedlaethau, felly’n lleihau’r argyfwng tai yn y dyfodol.

Rhagor o fanylion

Mae pobl yn treulio’u bywydau cyfan, yn gwneud cenedlaethau o atgofion ac yn gwyli’u teulu’n tyfu – dim ond iddo gael ei gymryd i ffwrdd dair wythnos ar ôl eu marwolaeth drist.
Maent yn buddsoddi amser ac arian yn gwella eu tai ac yn eu gwneud yn gartrefi – dim ond i weld y cyngor yn ei rwygo i gyd yn ôl a pheidio â gadael y gwelliannau ar gyfer y tenant nesaf.

Llofnodi’r ddeiseb hon

26 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon