Deiseb a gaewyd Defnyddiwch enwau Cymraeg yn unig ar gyfer lleoedd yng Nghymru

Byddai hyn yn dangos parch tuag at Gymru, fel cenedl sydd â’i hanes a'i diwylliant ei hun; a byddai’n cydnabod rhai o’r ffyrdd y mae Cymru wedi dioddef gorthrwm diwylliannol yn hanesyddol o ran ei hiaith a'i diwylliant.
Yn y lle cyntaf, gallai pobl barhau i ddefnyddio enwau Saesneg yn ôl eu harfer. Fodd bynnag, ym mhob cyd-destun swyddogol, ac yn y cyfryngau llafar ac ysgrifenedig, dylid defnyddio’r enwau Cymraeg gwreiddiol ar gyfer lleoedd yng Nghymru.

Rhagor o fanylion

Yn dilyn datblygiadau yn ymwneud ag enwau Eryri a Bannau Brycheiniog, rydym o’r farn ei bod yn amser da i ddechrau defnyddio enwau Cymraeg yn unig ar gyfer lleoedd yng Nghymru.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

1,397 llofnod

Dangos ar fap

10,000