Deiseb a gaewyd Llywodraeth Cymru i roi’r gorau i daliadau peilot incwm sylfaenol i blant ar eu pen eu hunain sy’n ceisio lloches

Mae Llywodraeth Lafur Cymru yn talu £1600 y mis i rai plant ar eu pen eu hunain sy’n ceisio lloches, fel rhan o gynllun peilot incwm sylfaenol i bobl ifanc sy’n gadael gofal awdurdod lleol.
Beth am bobl sy’n ei chael yn anodd byw ar lawer llai sydd wedi talu trethi a chyfraniadau ar hyd eu bywyd gwaith.
Ni ddylid caniatáu hyn ac mae’n taro fel addewid gwag i ddenu pleidleisiau.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

270 llofnod

Dangos ar fap

10,000