Deiseb a wrthodwyd Stop Welsh Government licensing release of game birds in Wales Consultation 20th June 2023

Good game shooting practice is essential to the economy of rural Wales and employs over 200,000 people

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Allwn ni ddim cyhoeddi deisebau sy’n gofyn am rywbeth sy’n digwydd yn barod neu rywbeth sydd wedi’i gyhoeddi ers i chi ddechrau eich deiseb. Rydym ni’n credu bod y Llywodraeth neu’r Senedd eisoes yn gweithredu ar yr hyn sydd yn eich deiseb chi. Os ydych chi eisiau rhywbeth arall, gallech chi ddechrau deiseb newydd sy’n nodi’n glir beth yw hynny.

Mae ymgynghoriad yn mynd rhagddo ar hyn y bryd, https://ymgynghori.cyfoethnaturiol.cymru/evidence-policy-and-permitting-tystiolaeth-polisi-a-thrwyddedu/nrw-s-proposed-approach-to-regulating-the-release/ , sy'n rhoi cyfle i chi fynegi'ch barn. ac yn rhoi cyfle i chi fynegi eich barn. Y ffordd fwyaf adeiladol o ddylanwadu ar y gwaith hwn fyddai amlygu unrhyw bethau cadarnhaol neu negyddol yn eich barn chi yn y cynnig hwn drwy’r ymgynghoriad cyhoeddus. Os byddwch yn anhapus â'u penderfyniad gallwch greu deiseb byd hynny.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi