Deiseb a gaewyd Gwahardd gwerthu e-sigaréts untro

Mae e-sigaréts untro yn dod yn fwyfwy poblogaidd, yn enwedig ymhlith pobl ifanc, ac mae tueddiad cynyddol i gael gwared arnynt mewn modd amhriodol. Er bod modd ailgychu’r deunyddiau, fel arfer, ar y gorau, maent yn cael eu taflu i’r gwastraff cyffredinol, ac yn fwy aml na pheidio yn cael eu gadael fel sbwriel mewn mannau cyhoeddus, gan achosi problemau ar gyfer yr amgylchedd lleol.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

455 llofnod

Dangos ar fap

10,000