Deiseb a gaewyd Rhaid sicrhau na fydd pob bwyd a gaffaelir yn gyhoeddus yng Nghymru byth yn fegan neu’n llysieuol yn unig

Mae Cadeirydd Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru wedi dechrau deiseb sy’n ceisio ei gwneud yn ofynnol i bob bwyd a gaffaelir yn gyhoeddus yng Nghymru fod yn llysieuol neu'n fegan.

Rhagor o fanylion

Dylai unigolion gael dewis beth y maent yn ei fwyta.

Mae ceisio dweud wrthym beth i’w fwyta yn sarhad ar bobl Cymru.

Mae’n sarhad ar y ffermwyr yng Nghymru sy’n ceisio ennill bywoliaeth.

Mae’n niweidiol hefyd i economi Cymru.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

344 llofnod

Dangos ar fap

10,000