Deiseb a wrthodwyd A public inquiry into all Relationship & sexuality education (RSE) providers.

RSE claims to be inclusive, factual, safe & healthy, with a rights based approach.
We request a public inquiry into ALL providers in Wales, ensuring each one does all which RSE & health & wellbeing aims to achieve.

Rhagor o fanylion

Sexual safeguarding, inclusion, scientific facts, adequate qualifications & training of all organisations & its employees & volunteers must be investigated to ensure the appropriate levels of safeguarding in Wales.
Resources & classroom content must ALL be fully referenced with scientific facts & academic resources.
Funders & conflicts of interest should also be considered.
The public need to see evidence of a safeguarding first approach.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n gofyn i’r Senedd wneud rhywbeth na all ei wneud.

Mae adran 1 o Ddeddf Ymchwiliadau 2005 yn rhoi’r pŵer i Weinidogion Cymru sefydlu ymchwiliad os yw’n ymddangos
- (a) bod digwyddiadau penodol wedi achosi, neu’n gallu achosi, pryder cyhoeddus, neu
- (b) bod pryder cyhoeddus bod digwyddiadau penodol wedi digwydd.

O gofio mai dim ond mewn perthynas â digwyddiad(au) penodol sydd (o bosibl) eisoes wedi digwydd y caniateir cynnal ymchwiliad, bwriedir iddo fod yn ymchwiliad ôl-weithredol.

Mae Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb yn rhan o’r cwricwlwm newydd, felly ni fyddai ymchwiliad cyhoeddus yn llwybr priodol mor gynnar yn ei weithrediad.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi