Deiseb a gaewyd Rhoi ffordd liniaru’r M4 ger Twneli Bryn-glas yn ne Cymru ar waith.

Byddai adeiladu’r ffordd liniaru’n helpu Cymru i ffynnu unwaith eto.
Byddai’n lleihau ciwiau ac amseroedd aros o amgylch ardal Bryn-glas.

Rhagor o fanylion

Gwariwyd miliynau ar arolygon ac ar brynu tir yn orfodol, ac yna rhoddwyd stop ar y cyfan heb bleidlais gyhoeddus. Pam?
Mae'r cyhoedd am ddod i Gymru a'i gadael heb orfod ciwio ddwywaith y dydd, bob dydd.
Mae twristiaid yn ailystyried dychwelyd i Gymru am fod twneli Bryn-glas yn draed moch.
Mae Cymru’n dibynnu ar dwristiaeth am refeniw, ond mae pawb yn mynd yn sownd ar ddarn dyddiedig o’r ffordd sydd â’r tagfeydd gwaethaf yng Nghymru.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

958 llofnod

Dangos ar fap

10,000