Llofnodi’r ddeiseb

Rhoi ffordd liniaru’r M4 ger Twneli Bryn-glas yn ne Cymru ar waith.

Ni fyddwn yn cyhoeddi eich manylion personol mewn unrhyw le arall nac yn eu defnyddio ar gyfer unrhyw beth heblaw’r ddeiseb hon.