Deiseb a wrthodwyd The Senedd must not increase the number of sitting members from the current number of 60 to 96.

The background is self explanatory.
An increase Senedd members from the current 60 to 96 is not an efficient use of the Senedd budget.
It is an egregious waste of tax payers' money.

Rhagor o fanylion

The Senedd has devolved powers in respect of Health, Transport Infrastructure and Education.
These areas are grossly under funded and the millions of pounds required to employ 36 addition members, their support staff and offices would be better spent supporting the population of Wales.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi