Deiseb a wrthodwyd Stop the introduction of 36 new senedd members at a cost of 17.8 million a year.

Bringing 36 more politicians to the Welsh Parliament could cost as much as £17.8m extra a year, new figures suggest.

Rhagor o fanylion

Documents from Labour ministers have estimated the cost of a bigger Senedd for the first time.
Costs could reach £19.5m in 2030, on top of the Senedd's existing budget of £67m.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi