Deiseb Rwy’n gwrthwynebu ‘Bil Diwygio’r Senedd’ Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd ar 18 Medi 2023, yn dod yn gyfraith.

Mae’r Senedd yn cynnig 96 Aelod etholedig, yn hytrach na’r 60 presennol.
Mae Llafur a Phlaid Cymru eisiau gwario hyd at £120 miliwn ar greu mwy o wleidyddion diangen, yn lle gwario arian i drwsio:
🏥 Ein GIG
👩‍🏫 Ein hysgolion
🛣 Ein ffyrdd
A ydych am dalu rhagor o drethi yng Nghymru i ariannu’r biwrocratiaid newydd hyn?

Llofnodi’r ddeiseb hon

14,765 llofnod

Dangos ar fap

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn ystyried y ddeiseb hon ar gyfer dadl

Mae’r Pwyllgor Deisebau yn ystyried pob deiseb sy’n casglu mwy na 10,000 llofnod ar gyfer dadl

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 250 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Rhannu’r ddeiseb hon