Deiseb a gaewyd Cynnal arolwg barn cyhoeddus ar a ddylid adeiladu Ffordd Liniaru’r M4, a gweithredu’r canlyniad ar unwaith

Mae’r tagfeydd traffig o amgylch twneli Casnewydd yn drychinebus i’r economi ac i lesiant gyrwyr a thrigolion lleol.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod

922 llofnod

Dangos ar fap

10,000