Deiseb a wrthodwyd A call for the resignation of mark drakeford and Lee Waters over the 20mph fiasco.

Mark drakeford repeatedly ignores the people of Wales. He has made costly mistakes and refuses to back down over these mistakes.
Lee Waters is also a leader in the reduction to 20mph on our roads and states that it is eco friendly. We the people all know this is not the case.
In both ministers, we the welsh public do not feel theses representatives are representing the best interests of the people of Wales.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae'n ymwneud â phenodiadau neu ymddiswyddiadau.

Ni allwn dderbyn deisebau ynglŷn â phenodiadau neu ymddiswyddiadau drwy broses ddeisebau’r Senedd. Mae hyn yn cynnwys galw am ddiswyddo Gweinidogion, ymddiswyddo neu am bleidlais o ddiffyg hyder.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi