Deiseb Dileu’r terfynau 50mya ar yr M4 ger Casnewydd ac Abertawe ac ar yr A470 ger Pontypridd

Er bod pawb am wella ansawdd aer, mae angen polisïau arnom sy’n gallu gwneud gwahaniaeth go iawn, nid cyfyngiadau sy’n effeithio ar ein bywoliaeth heb unrhyw fanteision clir i’r amgylchedd. Mae terfynau cyflymder yn effeithio ar ein heconomi, y traffig ar ein ffyrdd, ein hiechyd meddwl, a’n rhyddid. Nid oes unrhyw broblemau diogelwch ar y ffyrdd deuol hynny sy’n golygu bod angen y terfynau hynny. Rydym am i’n llywodraeth roi’r gorau i gosbi modurwyr. Nid troseddwyr ydym!

Llofnodi’r ddeiseb hon

955 llofnod

Dangos ar fap

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 250 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon