Deiseb Diddymu’r terfyn cyflymder 20mya ar y TRA4076 yn Johnston, Sir Benfro

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru ynghylch gostwng y terfyn cyflymder i 20mya yn nodi y dylid “yn gyffredinol” eithrio ffyrdd dosbarth A a B.

Rhagor o fanylion

Mae’r TRA4076 trwy Johnston, Sir Benfro, yn rhan o’r prif rwydwaith trefol sy’n cysylltu de ein sir â’r ysbyty a’r dref sirol. Mae’n glirffordd drefol heb unrhyw leoedd parcio ar y stryd, llwybrau troed ar y ddwy ochr a dwy groesfan i gerddwyr a reolir gan oleuadau. Nid oes unrhyw gyfiawnhad dros ostwng y terfyn cyflymder ar y darn hwn o’r ffordd i 20mya.

Llofnodi’r ddeiseb hon

289 llofnod

Dangos ar fap

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 250 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon