Deiseb Stopiwch y llifogydd yn Cae Nant Terrace, Sgiwen NAWR!

Am y 40 mlynedd diwethaf, mae Cae Nant wedi dioddef llifogydd yn rheolaidd oherwydd nad yw’r cwlfert a’r system ddraenio yn gallu ymdopi â faint o ddŵr. Ac eto, mae’r teras yn cael ei droi’n afon gyda miloedd o alwyni o ddŵr yn arllwys i lawr y ffordd a’r lôn gefn. Mae un tŷ wedi dioddef llifogydd sylweddol yn yr achos diweddaraf hwn o dorri’r rheolau.

Rhagor o fanylion

Mae'r cyngor wedi bod yn dweud wrth drigolion ers blynyddoedd y bydd yn cael ei drwsio, ond rydym bellach wedi cael digon ac yn deisebu i sicrhau bod:
1. Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn cytuno ar ateb sy'n dileu'r risg y bydd y llifogydd rheolaidd hyn yn digwydd eto; a
2. Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod cyllid yn cael ei ddarparu i gyflawni’r gwaith cyn gynted â phosibl.
Dywedodd y swyddog draenio ddoe nad yw’r system yn addas i’r diben, ac rydym yn annog pob corff cyfrifol i gymryd camau nawr.

Llofnodi’r ddeiseb hon

737 llofnod

Dangos ar fap

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 250 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon