Deiseb a wrthodwyd Force sam smiths brewery to repoen the sir gawain and green knight in connahs quay

Long established local pub

Rhagor o fanylion

Its the hub of the community and the heart of the village.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi