Deiseb a wrthodwyd Recall of AMs similar to The Recall of MPs Act 2015 at Westminster

The Recall of MPs Act 2015 is an act of the Parliament of the United Kingdom that makes provision for constituents to recall their member of Parliament (MP) and trigger a by-election.

Similar required with the Welsh Assembly and can be triggered by a petition.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi