Deiseb a wrthodwyd Ban all 20 mph zones in wales

All 20 mph zones should be banned as people r late for work we r using more fuel and the economy is taking a massive hit of 4.5 billion a year

Rhagor o fanylion

The 20 mph zones are going to be costing more money for drivers as staying in 20 mph will be detrimental to diesel cars as it can damage the engine massively and also cause hectic traffic which is disgusting and and the money should be used to make roads better with repairs homless situations should be funded more then 20 mph roads

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi