Deiseb Dylid gwneud i Lywodraeth Cymru roi grant o £527 i bob un o drigolion Cymru fel y gallwn ni’i gyd brynu beic

Byddem ni’r Cymry wrth ein bodd yn beicio i'r gwaith yn hytrach na gyrru. Byddai grant arian parod syml o £527 i bob un o drigolion Cymru yn ein helpu ni i gyd i achub yr amgylchedd.

Llofnodi’r ddeiseb hon

17 llofnod

Dangos ar fap

250

Ar ôl casglu 250 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 10,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 10,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon