Deiseb a wrthodwyd Senedd Reform Bill to be delayed until a recall system for AM/MS is incorporated into the Bill.

There is currently no procedure to recall poorly performing Senedd Members despite a previous petition which was discussed by the Petitions Committee on 25/4/22 and "forwarded the petition to the Special Purpose Committee on Senedd Reform" nothing has been put in place to bring Wales in line with England and Scotland.

Rhagor o fanylion

The recent debacle of the 20 MPH Default Speed Limit is a perfect example of Assembly Members not representing the interests of their constituents which should be a valid reason for recall.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi