Deiseb a wrthodwyd Stop the 500 single male refugees from being housed in Star Hwb in Splott

500 single male refugees to be housed in Star Hwb in Splott, Cardiff. This is an unsuitable place to be housed, both for the refugees themselves and the area. Cardiff City Council has waiting lists for social housing of 8000 households and cannot afford to house Welsh residents, where is the money coming from to convert the Hwb? Where is the consultation with local communities on this issue?

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae’n rhaid i ddeisebau i’r Senedd alw am gamau gweithredu penodol sy’n dod o fewn pwerau’r Senedd neu Lywodraeth Cymru.

Cyfrifoldeb y Swyddfa Gartref, Llywodraeth y DU yw'r mater hwn.

O ganlyniad, nid yw’n bosibl i’r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn galw amdanynt.

Mae’n bosibl y byddwch am gyflwyno deiseb i Senedd y DU, a gallwch wneud hynny drwy ddilyn y linc a ganlyn: https://petition.parliament.uk/

Mae rhagor o wybodaeth am bwerau deddfwriaethol y Senedd i’w gweld yma:
https://senedd.wales/cy/abthome/role-of-assembly-how-it-works/Pages/Powers.aspx

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi